ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ ร่วมกับ พระครูสมบัติ ทองกุล /ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ/ ปกครองอำเภอปากคาด /กาชาดอำเภอปากคาด /อบต.นากั้ง /ผู้นำชุมชนตำบลนากั้ง อาสาสมัครตำบลนากั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
การช่วยเหลือ

  • การจัดประชุมประชาคม ระดมการข่วยเหลือในการซ่อมแซ่มบ้านให้ผู้ประสบปัญหาดังกล่าว
    -สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอปากคาด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด
    -พระครูสมบัติ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด
    -สำนักงานพัฒนาสังคมฯจะได้นำข้อมูลผู้ประสบปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป

Share: