ช่วยผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดบึงกาฬ กิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง อบต.ดงบัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 2 ราย


Share: