จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

จังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมจำนวน 79 ผืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี


Share: