ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตราฐานคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนิน ...
อ่านต่อ

วันคนพิการสากล ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โดย ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ดำเนินการจั ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาวสุภัทรษร คำพิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและ ...
อ่านต่อ

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดบึง ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial