ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสน ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการโดยใช้ข้อมูล tp map

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการโดยใช้ข้อม ...
อ่านต่อ

ช่วยผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางวาทิณี โฆษาศิวิไล ...
อ่านต่อ

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจิต เนื่องในวันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทีม One Home จังหว ...
อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด “บึงกาฬเกมส์ 2565”

นางสาววิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโค ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial