ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม)เพื่อยกระดับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

นางสาวพรพิมล พูลลาภ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั ...
อ่านต่อ

ประชุมประเมินจังหวัดจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและ ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้1 ...
อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เดินทางไปราชการ นำส่งคนพิการทางสติปัญญาเข้ารับบริการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เดินทางไปราชการ น ...
อ่านต่อ

กิจกรรมการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โดยศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial