ขอความช่วยเหลือเรื่องไม่ได้ประกอบอาชีพจึงไม่มีรายได้

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนพพล เค้าสิม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองทุ่ม ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีคนพิการ ที่ขอความช่วยเหลือเรื่องไม่ได้ประกอบอาชีพจึงไม่มีรายได้ที่แน่นอน ณ บ้านโคกก่อง ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ


Share: