กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ พื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะห้วยถ้ำ


Share: