กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (การย้อมครามโบราณ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ้ำเจริญ) ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย


Share: