กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 มีนาคม 2567

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดชุมชน (ตลาดสีเขียว) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ


Share: