กิจกรรมการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โดยศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณโถงด้านหลังศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ให้กับผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง เป็นผู้รับมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ เพื่อมอบต่อไปยังคนพิการในพื้นที่


Share: