การประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด ครั้งที่ 2/2565

นางสาววิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม


Share: