โครงการอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร (ภายใต้ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์:New Feature)

วันที่ 2-4 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร (ภายใต้ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์:New Feature) ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น


Share: