โครงการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลดอนหญ้านาง

นายพงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายพงษ์พัฒน์ แดนนาเลิศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลดอนหญ้านาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ


Share: