โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล พูลลาภ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทธิ จันทร์วงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี


Share: