โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนนายศักดิ์สิทธิ์ โหม่งมาศ) ณ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี


Share: