โครงการบ้านสวย เมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โรงจอดรถศาลากลางบริเวณทิศตะวันออก และโรงจอดรถศาลากลางบริเวณทิศตะตก


Share: