โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ ณ เดอะวันคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ


Share: