วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: