วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

นางเสาวลักษณ์ ทินเลย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ


Share: