วันคนพิการสากล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานฯ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566 ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ การแสดงของคนพิการ มอบใบประกาศให้กับหน่วยงาน องค์กร ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน จัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และการจับฉลากมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 550 คน โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี


Share: