วันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 (งบประมาณ 2564)

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการฯจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 (งบประมาณ 2564) ณ โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการทุกประเภท


Share: