ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ยากไร้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ยากไร้


Share: