ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำจั้น อ.เซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย คือ นางจุธามาศ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (เสียหายบางส่วน)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์


Share: