ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอปากคาด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป


Share: