ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ/นายอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1 ราย คือ เด็กชายธนโชติ จันทร์อร่าม อายุ 12 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกกระแซขี้เหล็กน้อย บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ การช่วยเหลือ
1.เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000.-บาท
2.สนง.พมจ.บึงกาฬ ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000.-บาท


Share: