ลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซ่มบ้านให้ผู้ยากไร้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย ลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซ่มบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส พร้อมลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


Share: