ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลูกหนี้และเยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลูกหนี้และเยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ก่อนส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุพิจารณาอนุมัติต่อไป


Share: