ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 63 ครัวเรือน


Share: