ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300)

วันที่ 18 เมษายน 2567

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวปภัสราภรณ์ อันทะปัญญา ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300) มีความเดือดร้อน ครอบครัวมีผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างขัดสน ในพื้นที่ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด และตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 ราย


Share: