ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จนท.สนง.พมจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 คือ ในพื้นที่ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


Share: