ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองบึงกาฬ และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลอำเภอพรเจริญ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม ต่อไป


Share: