ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ไม่มีที่ดินทำกินและบ้านเป็นของตนเอง เนื่องจากได้นำไปขายแล้ว ปัจจุบันถูกนำมาให้อาศัยยังบ่อขยะ อ.เมืองบึงกาฬ


Share: