ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการโดยใช้ข้อมูล tp map

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการโดยใช้ข้อมูล tp map ที่ต้องได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด


Share: