ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

นายธีรพงษ์ นิระเคน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ


Share: