ระชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566

นางสาวรุ่งทิวา นนทะพันธ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ฯ ณ.ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ


Share: