ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

นางสาววชิราพร เจริญศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน


Share: