ประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี ชั้น 5 โรงพยาบาลบึงกาฬ


Share: