ประชุมประเมินจังหวัดจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประเมินจังหวัดจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักจังหวัดบึงกาฬ


Share: