ประชุมจัดทำแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาความยากจนในพื้นที่ อำเภอศรีวิไล

นางสาวรุ่งทิวา นนทะพันธ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาความยากจนในพื้นที่ อำเภอศรีวิไล จำนวน 10 ครอบครัวเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ตามมิติการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ(ศจพ.จ.บก.) โดย นายสมชัย คำหงษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ณ. ห้องประชุมชั้น2โรงพยายาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จั


Share: