ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมฯ


Share: