ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นางเสาวลักษณ์ ทินเลย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ


Share: