ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน


Share: