ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ


Share: