ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรวาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ เปรมปรัชญา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรวาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในที่ประชุม


Share: