ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมคารวะนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และเป็นประธานในการประชุมทีม One Home จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม. ในพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม


Share: