จัดอบรมการใช้งานระบบรับเรื่อง 1300 และแนวทางให้คำปรึกษาแ่ผู้รับบริการผ่านสายด่วน 1300

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬมอบหมายให้นางเสาลักษณ์ ทินเลย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีม ONE HOME จังหวัดบึงกาฬจัดอบรมการใช้งานระบบรับเรื่อง 1300 และแนวทางให้คำปรึกษาแ่ผู้รับบริการผ่านสายด่วน 1300 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


Share: