กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีชาติ” พ.ศ.2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรษร คำพิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีชาติ” พ.ศ.2563 จังหวัดบึงกาฬ โดยร่วมปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัวบ้านภูสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี


Share: