กิจกรรมโครงการ “ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ” และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

วันที่ 24 มกราคม 2567
นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บก และ ทีม พม.หนึ่งเดียวเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ” และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ โรงเรียนนาขามโนนสวนปอ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ กิจกรรมประกอบด้วย

  1. การจัดนิทรรศการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทภาระกิจของกระทรวง พม. พร้อมประชาสัมพันธ์ @ ESS HELP ME ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
  2. การมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 30 รายๆ ละ 1,000.-บาท
  3. ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย โดย มีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี
    การช่วยเหลือ
    เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด

Share: