กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และพิธีงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองพระอุโบสถวัดสุดเขตแดนสยาม

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และพิธีงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต
ฉลองพระอุโบสถวัดสุดเขตแดนสยามณ วัดสุดเขตแดนสยาม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี


Share: